Om företaget

Företagsbeskrivning och historik

 

SA Teknik Microservice AB bildades 1985 genom en sammansättning av två företagsnamn. Det gamla SA Teknik HB och TK Microservice AB.

Handelsbolagets delägare med erfarenhet av elektronik och service sedan 60-talet var tidigare anställda i ett företag som hette Videoservice och när dess ägare flyttade från orten övertogs verksamheten av det nybildade SA Teknik HB.

Handelsbolaget hade sin verksamhet från 1975 först i Gröndal och flyttade i början av 80-talet till större lokaler i Aspudden. Numera finns företaget i ändamålsenliga lokaler i Örnsberg.

Efter ett antal år med service och reparationer av konsumentelektronik så behövde Turn Key Data AB hjälp med datorservice. Det var i den tiden då ABC 80 växte till ABC 800 och blev kapabla kontorsdatasystem. Dessa system som installerades på många företag och organisationer och var ganska servicekrävande. När priserna på den tiden låg i storleksordningen 50.000:- enbart för hårdvaran så var det lönsamt att reparera ingående enheter på komponentnivå.

Så kom IBM med sin PC vilket gav ett rejält uppsving i databranschen. TK Microservice bildades som en serviceorganisation för Turn Key Data AB där vi i handelsbolaget utförde den kvalificerade servicen med reparationer på komponentnivå av den utrustning som ute-teknikerna inte klarade av på plats. Turn Key Datas kraftiga expansion med inträde på OTC-listan vändes dock efter några år till nedgång och fall och återstoden av företaget köptes upp av Owell.

De enheter som reparerades var till en början radio och TV-apparater, färg-tv och stereoanläggningar. Vid tiden för databranschens uppsving och behov av kunnig teknisk personal och började vi att reparera bildskärmar, skrivare och datorer.

Vi har hela tiden noga följt den tekniska utvecklingen och har internt fått ‘byta yrke’ flera gånger i takt med alla nya produktgrupper och ny teknik som tillkommit. Idag reparerar vi i huvudsak skrivare, datorer och bildskärmar. Vi utför även en hel del underhåll och reparationer av t.ex. nätdelar för kabel-TVsystem samt montering och installation av storbildsskärmar och projektorer.

I dagens kundregister återfinns alla typer av företag, skolor och olika organisationer, andra serviceföretag, återförsäljare och importörer men även privatkunder.